Geen sprake van een eerlijke WOZ waarde? Dit kan je doen! 

In het merendeel van de gevallen kunnen we er eigenlijk vanuit gaan dat de WOZ waarde die wordt bepaald door de gemeente of stad waarin je woont correct is. Dit gezegd hebbende bestaat er toch ook een risico om geconfronteerd te worden met een niet eerlijke WOZ waarde. Wanneer dat het geval is spreekt het voor zich dat je daar graag bezwaar tegen aan zal willen tekenen. Dit niet in het minst omwille van het feit dat de WOZ waarde waar een huis over beschikt voor een significant deel bepalend is voor bijvoorbeeld de hoogte van de belastingen en heffingen waarvan sprake is. In ieder geval, wil jij hier graag meer over ontdekken? Dan is het zeker interessant om verder te blijven lezen.

Hoe wordt de WOZ waarde voor je woning berekend? 

De WOZ waarde van een woning wordt berekend aan de hand van verschillende zaken. Wat deze zaken betreft zal je in de praktijk concreet rekening dienen te houden met de volgende factoren:

  • De ligging van het pand in kwestie;
  • De woonoppervlakte waarvan sprake is;
  • De oppervlakte waar het perceel over beschikt;
  • De actuele verkoopprijzen van huizen in de buurt;

Elk jaar opnieuw moet er een eerlijke WOZ waarde worden bepaald voor elke woning die in de gemeente of stad in kwestie is terug te vinden. Dit is het gevolg van het feit dat er bij de berekening van de WOZ waarde altijd aandacht dient te worden besteed aan de actuele prijzen waarvoor woningen zijn verkocht. Elk jaar is het als woningeigenaar dan ook stiekem een beetje bang afwachten tot de nieuwe WOZ beschikking bij jou in de bus zal vallen. 

Wanneer is er sprake van een eerlijke WOZ waarde?

In het merendeel van de gevallen kan je er eigenlijk wel vanuit gaan dat er sprake is van een eerlijke WOZ waarde. Het spreekt immers voor zich dat de gemeente of de stad waarin je woont hiervoor zeer nauwkeurig te werk gaat. Heb jij het vermoeden dat ervoor jouw situatie geen sprake is van een correct bepaalde WOZ waarde? In dat geval beschik je altijd over de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Echter komen slecht berekende WOZ waardes dus eigenlijk niet zo erg vaak voor. 

Wat wanneer je niet kan rekenen op een correcte berekening?

In het merendeel van de gevallen is er dus in de praktijk sprake van een eerlijke WOZ waarde welke door de gemeente of stad werd bepaald. Dit gezegd hebbende is het ook mogelijk dat ervoor jouw specifieke situatie geen sprake is van een correct bepaalde waarde. Is dat het geval? Dan is de kans zeer groot dat je daar graag bezwaar tegen wenst aan te tekenen. Voor wat het aantekenen van het bezwaar betreft dient er rekening te worden gehouden met de volgende twee voorwaarden:

  1. Het WOZ bezwaar moet worden aangetekend binnen de 6 weken na ontvangst van de zogenaamde WOZ beschikking; 
  2. Het WOZ bezwaar moet worden aangetekend volgens de voorwaarden die staan aangegeven in de bijlage bij de WOZ beschikking; 

Is er volgens jou dus geen sprake van een eerlijke WOZ waarde? Dan hoef je, je daar niet zomaar bij neer te leggen, integendeel. Door bezwaar WOZ waarde aan te tekenen kan de berekening namelijk herbekeken worden. Op deze manier kan je mogelijks alsnog rekenen op een correcte berekening.